Pag Pinukol Ka ng Bato, Gantihan Mo ng Tinapay na may Palaman

Story by: Yeres De Patvi

Art By: RoseAngelo